Monday, September 5, 2011

Menguji / mengetahui kelajuan internet

Menguji kelajuan internet dan rangkaian network WAN secara mudah boleh dilakukan hanya dengan mengunjungi beberapa tempat uji-pandu kelajuan internet seperti di bawah. Anda boleh menguji kelajuan bagi sebarang capaian ke internet samada dari talian telefon rumah (streamyx, unifi), broadband mobile (celcom, maxis, digi), GPS, HSPA, HDPA, P1, yes dan sebagainya.

www.speedtest.net
www.dslreports.com
www.speakeasy.net
http://202.188.95.52:8080/speedometer/ (tmnet)

Contoh keputusan bagi ujian kelajuan pakej streamyx 1 megabits dari speedtest.net adalah seperti berikut:

Kelajuan internet diukur secara downstream dan upstream (kelajuan muat naik dan muat turun). Semakin tinggi nilai download (downstream) dan upload (upstream), adalah semakin baik. Anda berhak mendapatkan kelajuan seperti yang dijanjikan oleh TMnet (streamyx dan unifi), P1, celcom, digi, maxis, yes dan lain lain ISP (internet service provider – pembekal talian internet). Selamat mencuba! Sekiranya kelajuan anda tidak seperti yang dijanjikan, laporkan masalah tersebut kepada pembekal talian internet anda!

No comments:

Post a Comment